Danlo-block




I förhållande till redan kända växthustyper
på marknadan så är konstruktionen av det danska
DANLO BLOCKET ett konkurenskraftigt alternativ.



Rullbord




Viemose-Dribogas rullbord är uppbygda efter välkända principer,
där effektiv plantproduktion och energi prioriteras.


Skugg/energivävsanläggning




Viemose-Dribogas skugg/energi vävsanläggningar kännetecknas
av hög och välgjort arbete.


Mörklaggningsanläggningar




Effektiviteten af Viemose-Dribogas Mörklaggningsanläggningar
beror i hög grad på noggrannt utfört montage.

Til menu