Danlo-block
I förhållande till redan kända växthustyper
på marknadan så är konstruktionen av det danska
DANLO BLOCKET ett konkurenskraftigt alternativ.Rullbord
Viemose-Dribogas rullbord är uppbygda efter välkända principer,
där effektiv plantproduktion och energi prioriteras.


Skugg/energivävsanläggning
Viemose-Dribogas skugg/energi vävsanläggningar kännetecknas
av hög och välgjort arbete.


Mörklaggningsanläggningar
Effektiviteten af Viemose-Dribogas Mörklaggningsanläggningar
beror i hög grad på noggrannt utfört montage.

Til menu