Gödselblandare
SG-M 10 gødningsblanderen er en ny generation
af gødningsblandere fra Scangrow.
SG-M 10 kan anvendes både til traditionelle vandingssystemer
med drypvanding, sprinklervanding, dysevanding og til
recirkulerende systemer.


Til menu